Privacy Voorwaarden

SILICON ICT SERVICES, (hierna “wij”, “ons” genoemd), is houder/eigenaar van de gegevens die ze verzamelt en heeft deze privacyverklaring opgemaakt omdat wij privacy belangrijk vinden. Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze site.
1Gebruik van cookies
Het is mogelijk dat op onze site gebruik wordt gemaakt van cookies om uw online ervaring te verbeteren en de kwaliteit van uw bezoek te optimaliseren. Cookies zijn bestanden die u kunnen identificeren als een specifiek gebruiker en uw voorkeuren (bijvoorbeeld taalkeuze) en andere informatie met betrekking tot uw bezoeken aan onze site opslaan. Er kunnen ook cookies gebruikt worden voor het bezorgen van inhoud die specifiek voor u van belang is. Het verwijderen van cookies is mogelijk door gebruik te maken van uw browser.
2Verzamelen van persoonsgegevens
Wij gebruiken uw gegevens om u te voorzien van de diensten en informatie aangeboden op onze site en die u kan aanvragen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Daarnaast zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om de pagina’s van onze site te verbeteren en deze aan te passen aan uw gebruik, om bezoekers op onze site te identificeren, om onderzoek te verrichten naar de demografische gegevens van onze gebruikers. Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan uw verzoeken om informatie over onze producten en diensten. Als u dit niet langer wenst, kunt u ons dat laten weten via het mailadres. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij gegevens en informatie die u ons hebt overgemaakt, delen met andere bedrijven die lid zijn van onze groep. Wij zullen uw gegevens niet overdragen of geen toegang tot uw gegevens verschaffen aan derden die niet behoren tot onze bedrijvengroep, met uitzondering van leveranciers die uw gegevens in onze naam en onder ons toezicht verwerken.
3Veiligheid
Wij doen ons uiterste best en hebben gepaste technische en andere maatregelen en procedures voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen. Deze site kan links bevatten naar andere sites, zoals die van partners. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van die andere websites.
4Contactgegevens
Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar info@silicon.be of bel naar 050 140590 Silicon ICT Services (NV) Autobaan 22 8310 Loppem +32 50140590 BE0770836531
5Trademark Logo's
Alle logo's die op deze website worden gebruikt, zijn het auteursrechtelijk eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Wij claimen geen eigendom of rechten over deze logo's. Ze worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden. Elk gebruik van deze logo's is bedoeld om in overeenstemming te zijn met het auteursrecht.